Kurser

Introduktionskursen är en obligatorisk del av specialistutbildningen för psykologer. Kursen ger en introduktion i vilket ansvar det medför att befinna sig i en specialistposition samt dess möjligheter. Målet är att utrusta deltagarna med redskap att självständigt kunna utveckla sitt arbete som specialistpsykolog och leda arbetet gällande frågor om profession, etik, juridik, evidens och jämlikt bemötande.

Nästa tillfälle
2023-02-15 10:00
Digital
15 000 kr exkl. moms

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar. Detta är den första av två delkurser och den vänder sig till legitimerade psykoterapeuter, psykiatriker med grundläggande psykoterapiutbildning och legitimerade psykologer (dock inte ackrediterad som specialistkurs).

Nästa tillfälle
2023-05-10 08:30
Malmö
15 500 kr exkl. moms

Välkommen till en fördjupande heldagskurs om WISC-V.

WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children-fifth edition) är världen över det mest använda testet för att kartlägga begåvning hos barn och unga i åldrarna 6:0-17:0 år.
Kursen syftar till att ge en samlad introduktion av WISC-V avseende administrering, utvärdering samt kvantitativ såväl som kvalitativ tolkning av testresultatet. Teoretiska kunskaper och konkreta praktiska råd förmedlas för att utveckla deltagarnas kompetens att genomföra valida och reliabla utredningar.

Nästa tillfälle
2023-10-05 09:00 - 16:00
Stockholm
7 000 kr exkl. moms

Välkommen till en fördjupande heldagskurs om WPPSI-IV

WPPSI-IV (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-fourth edition) är den fjärde reviderade versionen av detta välkända test, avsett för bedömning av kognitiva färdigheter hos barn i åldrarna 2:6-7:7 år. 
Kursen syftar till att ge en samlad introduktion av WPPSI-IV avseende administrering, utvärdering samt kvantitativ såväl som kvalitativ tolkning av testresultatet. Teoretiska kunskaper och konkreta praktiska råd förmedlas för att utveckla deltagarnas kompetens att genomföra valida och reliabla utredningar.

Nästa tillfälle
2023-10-06 09:00 - 17:00
Stockholm
7 000 kr exkl. moms

Detta är IHPUs specialistkurs i terapiformen Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Kursen är ackrediterad inom specialistordningen för psykologer och räknas som två fördjupningskurser inom specialiteten psykologisk behandling/psykoterapi. Kursen kan även godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

Nästa tillfälle
2023-11-15 08:30
Uppsala
35 000 kr exkl. moms

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar. Detta är den andra av två delkurser och den vänder sig till legitimerade psykoterapeuter, psykiatriker med grundläggande psykoterapiutbildning och legitimerade psykologer (dock inte ackrediterad som specialistkurs).

Nästa tillfälle
2023-11-29 08:30
Malmö
17 000 kr exkl. moms

Specialistkollegium är ett obligatoriskt moment i specialistutbildningen för psykologer. Momentet hålls på plats eller digitalt och löper genom specialistutbildningen och är ett forum för analys och reflektion kring specialistrollen. Specialistkollegiet omfattar tolv träffar i en grupp om åtta STP-psykologer och leds av en erfaren specialistpsykolog, en mentor.

Teoretiskt innehåll gällande ledarskap ingår. Tyngdpunkten ligger dock på praktiska färdigheter och analys av den egna yrkesutövningen avseende ledarskap, etik, juridik, jämlikt bemötande och evidensbaserad psykologisk praktik.

Nästa tillfälle
2035-01-01 09:00 - 17:00
Göteborg
11 000 kr exkl. moms

Samlingskollegium erbjuds de deltagare som, oavsett anledning, inte kunnat fullfölja sitt ordinarie specialistkollegium.
Ett specialistkollegium omfattar 72 h och sträcker sig över tre år. Deltagandet är obligatoriskt. Det finns faktorer som kan förhindra deltagandet som allvarlig sjukdom och arbetsförändringar eller andra livshändelser. Deltagare som närvarat på 50-75 % av kollegiet erbjuds deltagande i samlingskollegium som komplettering av ursprungskollegiet. 
Samlingskollegium omfattar fyra heldagar under ett år och hålls på distans av erfaren kollegiementor. Innehållet utgår från specialistkollegiets kursplan och läggs upp i samråd med de aktuella deltagarna.

Nästa tillfälle
2035-01-01 10:00
Digital
6 000 kr exkl. moms