Samlingskollegium

Samlingskollegium erbjuds de deltagare som, oavsett anledning, inte kunnat fullfölja sitt ordinarie specialistkollegium.

Samlingskollegium omfattar fyra heldagar under ett år och hålls på distans av erfaren kollegiementor. Innehållet utgår från specialistkollegiets kursplan och läggs upp i samråd med de aktuella deltagarna.

Kursinnehåll

Specialistkollegiet syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i förhållande till specialistrollen. Genom att i en vänlig och stödjande miljö uppmuntra till gemensamma diskussioner utifrån konkreta situationer och dilemman som deltagarna upplevt i sin yrkesvardag, integreras de teoretiska inslagen i utbildningen med de mer praktiska.

Ett specialistkollegium omfattar 72 h och sträcker sig över tre år. Deltagandet är obligatoriskt. Det finns faktorer som kan förhindra deltagandet som allvarlig sjukdom och arbetsförändringar eller andra livshändelser. Deltagare som närvarat på 50-75 % av kollegiet erbjuds deltagande i samlingskollegium som komplettering av ursprungskollegiet.
Gällande övrig frånvaro: Frånvaro på upp till 25% av ordinarie kollegium hanteras med kompletteringsuppgifter från mentor och/eller gruppen. Vid frånvaro på mer än 50% behöver deltagaren genomföra ett nytt specialistkollegium i sin helhet.

Samlingskollegium omfattar fyra heldagar under ett år och hålls på distans av erfaren kollegiementor. Innehållet utgår från specialistkollegiets kursplan och läggs upp i samråd med de aktuella deltagarna.

Målgrupp

Leg psykolog som är antagen till specialistutbildningen och som, oavsett anledning, inte kunnat genomföra minst 75 % av sitt ordinarie specialistkollegium.

Kommande tillfällen i

Digital

Adress/länk aviseras senare
2035-01-01 10:00 - 2035-12-31 17:00
Få platser kvar
6 000 kr exkl. moms