EMDR del 1. Öppen kurs

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar. Detta är den första av två delkurser och den vänder sig till legitimerade psykoterapeuter, psykiatriker med grundläggande psykoterapiutbildning, legitimerade psykologer (dock inte ackrediterad som specialistkurs) och annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med relevanta meriter.

Kursinnehåll

Välkommen till den första delkursen i EMDR som syftar till att ge en teoretisk fördjupning i förståelsen, bedömningen och diagnosticeringen av traumarelaterade störningar, inklusive PTSD och så kallad ”komplex PTSD”, samt hur behandling med EMDR-terapi planeras, tillämpas och anpassas. Kursen följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA och EMDR Europa samt är ackrediterad av EMDR Europa och godkänd av EMDR Sverige.


Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.


Kursen är uppdelad i två delar:

Del 1: Genomgång av bakgrund, teoretisk modell, hur klienter förbereds för traumabearbetning samt detaljerad genomgång av det standardiserade grundprotokollet utifrån de tre perspektiven tidigare erfarenheter, triggers i nuet och installation av ett framtidsperspektiv.

Del 2: Fokuserar på vad som karaktäriserar mer komplex problematik och hur tillvägagångssättet flexibelt anpassas utifrån dessa förutsättningar med samtidigt bibehållande av grundmodellen. En förutsättning för del två är att deltagarna har skaffat sig praktiska kliniska erfarenheter genom att ha börjat tillämpa metoden vid ca 10 sessioner.

Den fjärde kursdagen i både del ett och del två har som syfte att repetera och integrera kursmaterialet med fokus på att lyfta oklarheter och ge möjlighet till handledning.


Delkurs 1 omfattar fyra heldagar, tre undervisningsdagar och en uppföljningsdag. Totalt ingår ca 29 lärarledda timmar. Undervisningsformerna är föreläsningar, analyser av inspelade terapisessioner och praktikmoment i mindre grupper genom tillämpning av EMDR-terapin där deltagarna växlar mellan att vara klient, terapeut och observatör. Kursdeltagarna bör därför vara förberedda på att använda sig av egna erfarenheter under praktikpassen. Det praktiska arbetet leds av legitimerad psykolog eller psykoterapeut med utbildning i EMDR-handledning. Särskild tonvikt läggs på bibehållen integritet.


Kursen bedöms som godkänd/icke godkänd. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande krävs. Godkänt krävs också på praktiska övningar där deltagare ska visa att man kan tillämpa protokollet.

För vidare information om innehåll och kursmål, läs här.


Kurserna hålls av någon av följande kursledare.

Kerstin Bergh Johannesson, legitimerad psykolog och psykoterapeut och psykoterapihandledare, disputerad inom psykotraumatologi vid medicinsk fakultet. Hon har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete med hela spektrat av traumarelaterade störningar, från akuta kriser och trauman till PTSD och komplex PTSD. Kerstin Bergh Johannesson har en internationell utbildning i EMDR med ackreditering från både EMDR Institute, grundat av Francine Shapiro, och från den professionella organisationen EMDR Europa.

Aline Braun är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Hon har arbetat med EMDR sedan 2003 och är certifierad EMDR-handledare sedan 2013 samt ackrediterad EMDR Europe-trainer. Hon har främst arbetat inom psykiatrin med komplex traumatiserade personer. Hon arbetar för närvarande på en traumaklinik specialiserad på flyktingtrauma samt PTSD-intensivbehandling.

Dessutom medverkar särskilt utbildade EMDR-handledare, så kallade facilitatorer.


Upplägg och datum

En delkurs i EMDR omfattar totalt fyra kursdagar där tre hålls på plats och ligger samlat och en fjärde uppföljningsdag hålls på distans efter ett antal veckor.


  • På EMDR, del 1 i Göteborg hålls utbildningsdagarna den 23-25 oktober på plats och uppföljningsdagen den 13 december på Zoom.
  • På EMDR del 1 i Stockholm hålls utbildningsdagarna den 8-10 januari på plats och uppföljningsdagen den 21 februari på Zoom.


Dag 1: kl 9.30 till ca kl. 18.00.

Dag 2: kl 8.30 - 17.30.

Dag 3: kl 8.30 - 16.00.

Uppföljningsdagen hålls digitalt på zoom: kl 9.00 - 16.00.

Målgrupp

  • Legitimerade psykoterapeuter, psykiatriker med grundläggande psykoterapiutbildning och legitimerade psykologer (kursen är dock inte ackrediterad som specialistkurs).
  • Annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med påbyggnadsutbildning i psykotraumatologi, erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete i minst tre år och tillgång till EMDR-handledning. Efter anmälan får denna yrkeskategori vidare information om intygande av relevanta meriter. Observera att individuell prövning tillämpas!

Kommande tillfällen i

Göteborg

Adress/länk aviseras senare
2024-10-23 10:00 - 2024-12-13 17:00
Platser finns
17 000 kr exkl. moms

Stockholm

Ersta konferens
2025-01-08 10:00 - 2025-02-21 17:00
Platser finns
17 000 kr exkl. moms