Kurser

Detta är IHPUs specialistkurs i terapiformen Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Kursen är ackrediterad inom specialistordningen för psykologer och räknas som två fördjupningskurser inom specialiteten psykologisk behandling/psykoterapi. Kursen kan även godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

Nästa tillfälle
2024-09-11 10:00
Uppsala
Från 35 000 kr exkl. moms

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar. Detta är den andra av två delkurser och den vänder sig till legitimerade psykoterapeuter, psykiatriker med grundläggande psykoterapiutbildning, legitimerade psykologer (dock inte ackrediterad som specialistkurs) och annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med relevanta meriter.

Nästa tillfälle
2024-10-02 10:00
Luleå
17 000 kr exkl. moms

Introduktionskursen är en obligatorisk del av specialistutbildningen för psykologer. Kursen ger en introduktion i vilket ansvar det medför att befinna sig i en specialistposition samt dess möjligheter. Målet är att utrusta deltagarna med redskap att självständigt kunna utveckla sitt arbete som specialistpsykolog och leda arbetet gällande frågor om profession, etik, juridik, evidens och jämlikt bemötande.

Nästa tillfälle
2024-10-09 10:00
Digital
17 500 kr exkl. moms

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar. Detta är den första av två delkurser och den vänder sig till legitimerade psykoterapeuter, psykiatriker med grundläggande psykoterapiutbildning, legitimerade psykologer (dock inte ackrediterad som specialistkurs) och annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med relevanta meriter.

Nästa tillfälle
2024-10-23 10:00
Göteborg
17 000 kr exkl. moms

Specialistkollegium är ett obligatoriskt moment i specialistutbildningen för psykologer. Momentet hålls på plats eller digitalt och är ett forum för analys och reflektion kring specialistrollen.

Specialistkollegiet omfattar tolv träffar i en grupp om åtta STP-psykologer och leds av en erfaren specialistpsykolog, en mentor. Teoretiskt innehåll gällande ledarskap ingår. Tyngdpunkten ligger dock på praktiska färdigheter och analys av den egna yrkesutövningen avseende ledarskap, etik, juridik, jämlikt bemötande och evidensbaserad psykologisk praktik.

Nästa tillfälle
2035-01-01 10:00 - 17:00
Stockholm
33 000 kr exkl. moms

Samlingskollegium erbjuds de deltagare som, oavsett anledning, inte kunnat fullfölja sitt ordinarie specialistkollegium.

Samlingskollegium omfattar fyra heldagar under ett år och hålls på distans av erfaren kollegiementor. Innehållet utgår från specialistkollegiets kursplan och läggs upp i samråd med de aktuella deltagarna.

Nästa tillfälle
2035-01-01 10:00
Digital
6 000 kr exkl. moms