Introduktionskurs

Introduktionskursen är en obligatorisk del av specialistutbildningen för psykologer. Kursen ger en introduktion i vilket ansvar det medför att befinna sig i en specialistposition samt dess möjligheter. Målet är att utrusta deltagarna med redskap att självständigt kunna utveckla sitt arbete som specialistpsykolog och leda arbetet gällande frågor om profession, etik, juridik, evidens och jämlikt bemötande.

Kursinnehåll

Introduktionskursen  inleder specialistutbildningen. Den är gemensam för samtliga områden och ska lägga grunden för fortsatt fördjupning och tillämpning i specialistkollegium och övriga kurser inom specialiseringen. Syftet med kursen är att arbeta med och fördjupa professionens gemensamma förutsättningar i form av professionella och juridiska ramar och etiska frågeställningar, samt att fördjupa psykologens professionella förhållningssätt i utvecklingen till specialist.


Kursen berör specialistpositionen, etik, lag och förordning, professionell självreflektion, evidensbaserad psykologisk praktik, ledarskap samt reflektion över psykologidisciplinen och det egna yrkesutövandet i förhållande till jämlikhetsperspektiv.


Kursen är på specialistnivå med omfattande eget arbete inför, under och efter kursdagarna. Undervisningen är webbaserad och består av förberedelseuppgifter, föreläsningar, gruppövningar och seminarier.


Information om behörighet och examination


Introduktionskursens kursplan


Kursupplägg och datum

Introduktionskursen omfattar fem kursdagar som hålls via Zoom och är förlagda onsdag till fredag samt måndag och tisdag veckan efter. En skriftlig examinationsuppgift ska sedan genomföras individuellt och ca sju veckor efter det examineras denna vid ett seminarium i mindre grupp. Deltagande sker på en av examinationsdagarna och deltagare kommer att få ange önskemål om dag men ingen garanti kan ges om specifikt datum varför samtliga examinationsdagar bör hållas tillgängliga fram till besked.


  • Oktoberkursen har kursdagar 9-11 oktober + 14-15 oktober samt examinationsdagar den 11-13 december 2024.
  • Novemberkursen har kursdagar 20-22 november + 25-26 november samt examinationsdagar den 22-24 januari 2025.


Målgrupp

Leg psykologer som är antagna till specialistutbildningen.

Kommande tillfällen i

Digital

Adress/länk aviseras senare
2024-10-09 10:00 - 2024-12-13 17:00
Platser finns
17 500 kr exkl. moms
Adress/länk aviseras senare
2024-11-20 10:00 - 2025-01-24 17:00
Platser finns
17 500 kr exkl. moms