EMDR, del 2, Specialistkurs

Detta är IHPUs specialistkurs i terapiformen Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Detta är den andra delen och den vänder sig till legitimerade psykologer som tidigare deltagit på en första delkurs som är ackrediterad inom specialistutbildningen.

Kursinnehåll

För att kursen ska godkännas som specialistkurs krävs deltagande på både del ett och två samt att en avslutande examination har genomförts och godkänts. Det går således inte att tillgodoräkna sig enbart en del som specialistkurs.

Kursen följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA och EMDR Europa. Utbildningen är ackrediterat av EMDR Europa och godkänd av EMDR Sverige.

Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare även kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.

Del 2: Fokuserar på vad som karaktäriserar mer komplex problematik och hur tillvägagångssättet flexibelt anpassas utifrån dessa förutsättningar med samtidigt bibehållande av grundmodellen. En förutsättning för del två är att deltagarna har skaffat sig praktiska kliniska erfarenheter genom att ha börjat tillämpa metoden vid ca 10 sessioner.

Den fjärde kursdagen i både del ett och del två har som syfte att repetera och integrera kursmaterialet med fokus på att lyfta oklarheter och ge möjlighet till handledning.

Mer information om exempelvis lärandemål, innehåll, examination och kurslitteratur hittas här 

 

Examination

Kursen bedöms som godkänd/icke godkänd. Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande krävs. Godkänt krävs också på praktiska övningar där deltagare ska visa att man kan tillämpa protokollet. Efter avslutade kurser görs en skriftlig hemtentamen av de deltagare som önskar tillgodoräkna utbildningen som en specialistkurs. 


Kursledare

Kerstin Bergh Johannesson, legitimerad psykolog och psykoterapeut och psykoterapihandledare, disputerad inom psykotraumatologi vid medicinsk fakultet. Hon har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete med hela spektrat av traumarelaterade störningar, från akuta kriser och trauman till PTSD och komplex PTSD. Kerstin Bergh Johannesson har en internationell utbildning i EMDR med ackreditering från både EMDR Institute, grundat av Francine Shapiro, och från den professionella organisationen EMDR Europa.

Dessutom medverkar särskilt utbildade EMDR-handledare, så kallade facilitatorer.

 

Kursupplägg och datum

En delkurs i EMDR omfattar totalt fyra kursdagar där tre hålls på plats och ligger samlat och en fjärde uppföljningsdag hålls på distans efter ett antal veckor.

 

Dag 1: kl 9.30 till ca kl. 18.00.

Dag 2: kl 8.30 - 17.30.

Dag 3: kl 8.30 - 16.00.

Uppföljningsdagen hålls digitalt på zoom: kl 9.00 - 16.00.

 

Del 2 hålls utbildningsdagarna den 17-19 april 2024 på plats i Uppsala och uppföljningsdagen den 17 maj på zoom.

Målgrupp

Förkunskapskrav: Legitimerad psykolog. Har tidigare deltagit på del 1 av specialistkursen i EMDR som är ackrediterad och godkänd för enbart psykologer.


Det finns inga kommande kurstillfällen